Naše usluge i Naš tim

Kreiranje strategije prelaska na digitalni razvoj zaposlenih

– Ukoliko vam se prelazak sa tradicionalnog na digitalno učenje čini komplikovanim i izazovnim procesom – tu smo da kreiramo strategiju razvoja i na taj način ovaj vid prenosa znanja približimo Vašoj kompaniji.

– Cilj nam je da kreiramo najefikasniju strategiju digitalnog razvoja vaših zaposlenih, a to postižemo pomoću našeg znanja o alatima, platformama i sadržajem prilagođenim vašim potrebama i organizacionoj kulturi.

Upravljamo celim procesom dizaniranja digitalnog razvoja, radimo analizu sadržaja i planiranje pojedinačnih kurseva, sadržaja kurseva, S.M.A.R.T. ciljevai veština u skladu sa Bloom-ovom taksonomijom (pamćenje, shvatanje, primena, analiza, evaluacija, kreiranje), biramo dužinu video materijala u zavisnosti od teme koju materijal pokriva, objedinjujemo sav dostupan materijal i kreiramo relevantnu i zanimljivu celinu.

Dizajniranje digitalnog sadržaja

– Ukoliko vam je potrebna pomoć u procesu transformacije video ili tekstualnog sadržaja u jedinstven i interaktivan program za razvoj zaposlenih – Generation Zeal vam može pomoći.

– Oslanjajući se na jedinstvenu kombinaciju znanja, iskustva i tehničke stručnosti našeg tima, osmislili smo jedinstven proces transformacije tradicionalnih kurseva i testova u digitalne verzije prilagođenje vašim potrebama.

Trening i usavršavanje Vaših timova

– Generation Zeal kroz treninge i usavršavanje prenosi znanje Vašim timovima što olakšava dizajniranje i kreiranje interaktivnog digitalnog sadržaja.

– Pružamo edukaciju pojedincama u oblasti gejmifikacije poslovnih procesa, kreiranju digitalnih akademija i karijernih putovanja za zaposlene sa ciljem maksimizacije efikasnosti digitalnog razvoja.

Generation Zeal vam može približiti principe dizajniranja procesa digitalnog razvoja. Kreiramo obuke zaposlenih u cilju razvijanja njihovih sposobnosti odabira najboljih alata, relevantnih informacija, kao i kreiranja sadržaja u skladu sa potrebama kompanije. Obučavamo ih kako da nađu idealan način pristupa zaposlenom kroz digitalnu edukaciju, pruže iskuljučivo relevantne informacije prilikom kreiranja kursa, povećaju produktivnost i efikasnost zaposlenih kroz kreiran sadržaj obuka.

Naš tim

Milan Petrović

Generalni direktor

Milan je generalni direktor u kompaniji Generation Zeal. Njegova uspešna poslovna karijera obuhvata vodeće pozicije u najvećim kompanijama na našim prostorima kao što su Direktor prodaje „Pepsi Cola Bottling Company“, Internacionalni direktor kompanije „Zepter International“ u Švajcarskoj, Izvršni direktor kompanije „Strauss Adriatic“ – dela Strauss Group iz Izraela.

Osim svojom uspešnom poslovnom karijerom, Milan može da se pohvali i odličnim veštinama u oblasti rada sa ljudima koji su krunisani sertifikatima Dale Carnegie Coach (Coaching and Mentoring) I Training Transformation Tools Trainer, kao i titulom potpredsednika Evropske asocijacije menadžera (EMA).

Dušan Basalo

Chief Digital Learning Designer

Dušan je Chief Digital Learning Consultant u kompaniji Generation Zeal. Tokom svoje karijere implementirao je veliki broj razvojnih projekata za klijente iz različitih industrija. U svom radu koristi znanje stečeno kroz sertifikacije za trening metodologije Persone Global (San Francisko), psihometrijske alata SHL (London), koučing veštine (Erickson College Vankuver) i za NLP trenera (IN – NLP Hamburg).

Dušan je osnivač kompanija Atria Group i Talks and Folks, a u oblasti razvoja kompanija, timova i pojedinaca je već 20 godina.

Krajem 2015. godine Dušan je dobio nagradu za Najboljeg mladog menadžera u Srbiji (druga nagrada), a u februaru 2017. izabran je za člana Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera.

Katarina Stajić

Digital Learning Designer

Katarina je Digital Learning Designer u kompaniji Generation Zeal. Ona je nezamenljivi deo tima koja svojim profesionalnim pristupom povezuje naše poslovanje u jednu efikasnu celinu. Svoje znanje je sticala u toku školovanja u Srbiji i inostranstvu i sada kao master ekonomista upravlja kompletnim procesom dizajniranja digitalnog razvoja.

Njena pozicija uključuje prikupljanje početnih zahteva, dizajniranje stručnog sadržaja, osmišljavanje interaktivnih aktivnosti za učenje, testiranje rešenja, uvođenje digitalnih sistema i praćenje rezultata i efekata.  Fokusirana je na komunikaciju sa klijentima i timovima unutar korporacija u cilju implementacije procesa digitalnog razvoja napravljenog u skladu sa potrebama vaše kompanije.