IZVEŠTAJ ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih pomaže menadžmentu da svesno i kontinuirano pristupa kreiranju željene organizacione kulture koja bi omogućila maksimalno efikasnu organizaciju.

Ispitivanjem zadovoljstva zaposlenih motivacionim faktorima, dolazimo do važnih informacija šta zaposleni misle o načinu rada u organizaciji. Najčešće korišćeni motivacioni faktori su: lični i profesionalni razvoj, međuljudski odnosi, organizacija rada, osećaj pripadnosti, stvaranje dodatne vrednosti i uslovi rada.

Nudimo vam:

 

 

Unapred kreirani upitnici sa različitim vrstama pitanja

 

 

Dodavanje vaših pitanja i prilagođavanje upitnika

 

Mogućnost brendiranja samog upitnika

 

Sveobuhvatan izveštaj sa rezultatima

 

 

Rezultati po oblastima, organizacionim jedinicima, pojedinačnim pitanjima

 

Pristupačna cena

 

 

Mogućnost tumačenja izveštaja od strane konsultanta

U samom upitniku dostupni su:

Rezultati po oblastima

Ocene po pojedinačnim izjavama

Distribucija odgovora po izjavama

Distribucija odgovora po pojedinačnim učesnicima istraživanja

Dodatni komentari učesnika istraživanja

Primer mail-a:

Na osnovu rezultata ispitivanja mogu se definisati slabe tačke u funkcionisanju organizacije i preduzeti blagovremene korektivne mere. Izveštaj se radi putem anonimnog upitnika. Profesionalnu pripremu upitnika i organizaciju ispitivanja zadovoljstva i posvećenosti zaposlenih za vas obavljaju stručnjaci iz naše kompanije.

 

Krajnji rezultat je veći stepen zadovoljstva i posvećenosti zaposleni. To znači i bolji proizvod i uslugu, što posledično vodi ka zadovoljnijim kupcima i klijentima!

Kontaktirajte nas i kreiranje mail-ova, upitnika i samog izveštaja za vaše zaposlene prepustite nama!